S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

SUPER CENA !

Vaša cena 120,00 EUR
skladom
Vaša cena 184,80 EUR
skladom
Vaša cena 34,90 EUR
skladom

KONTAKTY

Mottez Slovakia s.r.o.
Podunajská 23J
Bratislava
tel: +421 903 109 219
mottez.sk@gmail.com

Vaša cena 184,80 EUR
skladom


Obchodné podmienky pre internetový zásielkový obchod Mottez Slovakia s.r.o.

 

Obchodné podmienky sú platné pre objednávky s doručovaním v rámci Slovenskej republiky a Českej republiky. Uzatvárajú sa na základe práva a legislatívnych predpisov Slovenskej republiky. Pre zistenie podmienok pre dodanie do iného štátu je nutné kontaktovať predajcu.

Objednávka tovaru
Záväzným potvrdením objednávky vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu. Objednávka sa považuje za záväzne potvrdenú ak bola potvrdená e-mailom, alebo telefonicky po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky. Potvrdenie o prijatí objednávky sa nepovažuje za záväzné. Predávajúci po obdržaní elektronickej objednávky preverí dostupnosť a termín dodania objednaného tovaru a následne zašle potvrdenie objednávky alebo jej časti ktoré je záväzné pre obe strany ak sa nezmenili alebo neporušili podstatné podmienky dohodnuté v čase objednania. Podstatné podmienky sú napríklad cena, množstvo, špecifikácia tovaru, ceba za prepravu a termín a spôsob doručenia.

Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci môže objednávku stornovať bez udania dôvodu pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho, e-mailom alebo telefonicky. Po záväznom potvrdení objednávky zo strany predávajúceho iba ak ešte objednaný tovar nebol odovzdaný na prepravu. Ak kupujúci stornuje objednávku po jej odovzdaní na prepravu, je povinný nahradiť predávajúcemu vzniknutú škodu. Predávajúci môže uplatniť právo na náhradu škody hlavne v prípadoch ak tovar bolo nutné na špeciálne želanie kupujúceho zaobstarať alebo ak už došlo k vynaloženiu preukázateľných nákladov na zaobstaranie tovarui. Poplatok za storno objednávky môže byť až do výšky 50% z celkovej ceny tovaru. Ak kupujúci zaplatil za tovar vopred, predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu zníženú o storno poplatok bezhotovostným prevodom na ním určený účet do 10 pracovných dní od doručenia storna objednávky.

Storno objednávky zo strany predávajúceho
Objednávka alebo jej časť môže byť stornovaná zo strany predávajúceho v nasledovných prípadoch:
- Predávajúci nemohol objednávku záväzne potvrdiť (chybne vyplnený formulár, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
- Tovar už nie je dostupný alebo sa už nevyrába, prípadne sa výrazne zmenili vlastnosti alebo cena tovaru. V tomto prípade predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho a dohodne s ním ďalší postup. Ak kupujúci za tovar už zaplatil celú sumu, alebo jej časť, bude mu táto čiastka vrátená späť na jeho účet do 10 pracovných dní ak nebude dohodnuté inak.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy
Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji"). V tomto prípade je kupujúci povinný pri odstúpení od zmluvy zaslať predávajúcemu nasledovné:
- Písomné odstúpenie od zmluvy ktoré musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu.
- Tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie (návodu, záručného listu ak bol dodaný spolu s tovarom). Tovar musí byť v originálnom obale, nepoužitý a nepoškodený
- Doklad o kúpe

Tovar je potrebné poslať doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu počas prepravy k predávajúcemu. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy a vráti predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú cenu za tovar v lehote 15 pracovných dní od obdržania tovaru a všetkých dokladov potrebných k odstúpeniu od zmluvy, bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim. Náklady na vrátenie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy bez udania dôvodu znáša kupujúci.

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar použitý alebo poškodený alebo neúplný, predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú cenu za tovar zníženú o hodnotu jeho opotrebenia (1% z celkovej sumy za každý deň používania) a zníženú o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka. Predávajúci vráti túto zníženú cenu do 30 pracovných dní od doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim. Náklady na vrátenie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy bez udania dôvodu znáša kupujúci.

V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu dodania tovaru ktorý plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám alebo bol vadný, znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúci. Tovar sa považuje za zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám ak má rovnakú alebo podobnú charakteristiku, aká je uvedená v ponuke tovaru v internetovom zásielkovom obchode predávajúceho. Ak kupujúci nesplní pri odstúpení od kúpnej zmluvy niektorú uvedenú povinnosť, odstúpenie sa považuje za neplatné a predávajúci nie nemusí vrátiť kupujúcemu cenu za tovar. V tomto prípade má predávajúci nárok na úhradu nákladov, spojených so zaslaním tovaru späť kupujúcemu.

 

Dodacie podmienky
Dodávky objednaného tovaru budú realizované podľa dostupnosti tovaru a podľa prevádzkových možností predávajúceho v čo najkratšom čase, obyčajne v lehote 2-5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. Dodacia lehota môže byť v niektorých prípadoch dlhša po dohovore s kupujúcim. Miesto a spôsob odberu je stanovené v objednávke kupujúceho. Tovar sa považuje za dodaný ak bol doručený na uvedené miesto. Montáž, alebo inštalácia tovaru nie je súčasťou dodávky. Dopravu na adresu určenia zabezpečuje predávajúci podľa pokynov kupujúceho v objednávke.

Zásielka vždy obsahuje dodací list, návod na používanie prípadne záručný list. Ak tovar nemá vlastný záručný list, ako záručný list slúži daňový doklad - faktúra. Daňový doklad je doručovaný buď priamo v zásielke, alebo samostatne poštou na adrsu uvedenú kupujúcim.

Dodacie podmienky pre Slovenskú republiku:
Tovar môže byť dodaný v rámci Slovenskej republiky rôznymi spôsobmi a s rôznymi nákladmi za prepravu podľa výberu kupujúceho z predávajúcim ponúkaných služieb. Konkrétny spôsob dodania si zvolí kupujúci v objednávke.
Doprava Slovenskou poštou
Tovar vám bude doručený do 3 pracovných dní od odoslania objednávky. Tovar môžete zaplatiť dobierkou pri prevzatí tovaru, alebo vopred bezhotovostným prevodom na náš účet. Pri bezhotovostnej platbe bude tovar odoslaný najneskôr do 3 pracovných dní po pripísaní finančných prostriedkov na náš účet. Dodanie je zaisťované Slovenskou poštou a.s.
Reklamácia prípadného poškodenia počas prepravy: Zákazník musí prekontrolovať obal zásielky a prevziať ju len ak nie je poškodená. Ak je zásielka poškodená alebo neúplná je nutné spísať na pošte protokol o škode alebo zásielku neprebrať. Pokiaľ je to možné prekontrolujte na mieste aj tovar v obale. Ak je tovar mechanicky poškodený v neporušenom obale je potrebné túto skutočnosť nahlásiť ihneď po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie takéhoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu. Zásielky nad 50 kg nie je možné dodať týmto spôsobom dopravy. Bicykle Slovenskou poštou nezasielame.

Cenník prepravy pre Slovenskú republiku:

Slovenská pošta
pri nákupe do 100 €  - prepravné - 8,00 €
pri nákupe nad 100 €  - prepravné - 5 €
Uvedené ceny sú vrátane DPH

Dodacie podmienky pre Českú republiku:
Tovar bude dodaný v rámci Českej republiky prepravnou službou spoločnosti IN TIME s.r.o.r bez ohľadu na výber spôsobu dopravy v objednávke. Tovar Vám bude doručený najneskôr do 2-3 pracovných dní od odoslania tovaru na adresu uvedenú v objednávke. Tovar zaplatiíte dobierkou pri prevzatí tovaru, alebo vopred bezhotovostným prevodom na náš účet. Pri bezhotovostnej platbe bude tovar odoslaný najneskôr do 3 pracovných dní po pripísaní finančných prostriedkov na náš účet.
Reklamácia prípadného poškodenia počas prepravy: Zákazník musí prekontrolovať obal zásielky a prevziať ju len ak nie je poškodená. Ak je zásielka poškodená alebo neúplná je nutné spísať s osobou ktorá zásielku doručila protokol o škode alebo zásielku neprebrať. Pokiaľ je to možné prekontrolujte na mieste aj tovar v obale. Ak je tovar mechanicky poškodený v neporušenom obale je potrebné túto skutočnosť nahlásiť ihneď po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie takéhoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

Spôsob platby
Ceny uvádzané v internetovom zásielkovom obchode sú zmluvné, konečné.
Pri tovare s akciovou cenou táto platí do vypredania zásob.
a) Dobierka v rámci SR
Tovar je zaslaný poštou alebo kuriérom na zadanú adresu a za tovar platíte pri prevzatí zásielky Slovenskej pošte alebo kuriérovi ktorý zásielku doručil.

b) Bezhotovostná platba v rámci SR a ČR
Objednávku môžete zaplatiť na základe vystavenej faktúry v EUR bankovým prevodom na náš účet vo
FIO BANKE  2700386521/8330. Ako variabilný symbol je nutné uviesť číslo objednávky. Po pripísaní platby na náš účet Vám zašleme objednaný tovar.

 

Zodpovednosť za vady a záruka
Ihneď po prevzatí tovaru je kupujúci povinný prezrieť obal tovaru a tovar. Ak zistí poškodenie obalu tovaru alebo tovaru samotného, je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca. Prepravovaný tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá zľava alebo dodaný nový výrobok.
Ak je tovar mechanicky poškodený a táto skutočnosť nebola zistená pri prevzatí zásielky, je nutné reklamáciu uplatniť okamžite po odhalení poškodenia alebo ihneď po prvom použití výrobku. Reklamácie mechanického poškodenia neskôr už nie je možné uznať. Kupiujúci je povinný riadne si prečítať návod na použitie a záručné podmienky ešte pred prvým použitím výrobku alebo pred jeho prvou inštaláciou a je povinný sa pokynmi v nich riadiť.
Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku skontrolovať kompletnosť balenia. Ak zistí nedostatky je nutné o tom spísať záznam s osobou, ktorá tovar doručila. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať obsah balenia okamžite. Dodatočné reklamácie nebudú akceptované.
Záruka na výrobky sa poskytuje v dĺžke 24 mesiacov od dátumu doručenia.
Záruka sa vzťahuje na vady materiálu a na výrobné vady. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie výrobku alebo jeho časti spôsobené jeho používaním. Kratšiu životnosť výrobku nie je možné považovať za vadu a nie je možné ju reklamovať.
Ak kupujúci zistí pri prevzatí tovaru že tovar nezodpovedá kúpnej zmluve, má právo na to, aby predávajúci bezodkladne a bezplatne urobil nápravu a dodal tovar zodpovedajúci kúpnej zmluve, vymenil tovar alebo opravil tovar. Ak to nie je možné môže kupujúci požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od zmluvy. Toto neplatí ak kupujúci tento stav sám spôsobil alebo o tejto skutočnosti vedel alebo bol o nej informovaný predávajúcim pred prevzatím tovaru.
Ak sa vada tovaru prejaví do šietich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru a na vadu sa vzťahuje záruka má spotrebiteľ nárok na zjednanie nápravy:
- bezplatnou opravou výrobku
- primeraným znížením kúpnej ceny
- bezplatným náhradným dodaním tovaru
- odstúpením od zmluvy

Spotrebiteľ môže v prvom rade požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. O tomto rozhodne autorizované servisné stredisko a to formou písomného posúdenia. Na základe rozhodnutia bude kupujúcemu tovar opravený alebo vymenený za rovnaký kus alebo vrátená zaplatenásuma. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená.
V prípade, že reklamovanú závadu spôsobil spotrebiteľ - nesprávnym používaním, nesprávnou inštaláciou a pod., kupujúci nahradí predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Predávajúci nezodpovedá vady spôsobené mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (agresívne, prašné, vlhké, silné magnetické pole a pod.) a neodborným zásahom do výrobku.
Ak je na vykonanie opravy určená iná osoba (autorizovaný servis), je predávajúci povinný prijať reklamáciu a postúpiť ju autorizovanému servisu. Predávajúci rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní (na základe vyjadrenia autorizovaného servisu). Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude zákazníkovi tovar vrátený až po uhradení nákladov na neoprávnenú reklamáciu. V prípade mimozáručnej opravy sa kupujúci musí informovať v predstihu o cene opravy. Reklamačné konanie začína dátumom prijatia tovaru kupujúcim, nie dátumom odoslania zásielky.

Postup pri vybavovaní reklamácie
Pri uplatnení reklamácie dodržujte vždy tento postup:
1. Pošlite e-mail (alebo list) kde uvediete typ výrobku, výrobné číslo, číslo dokladu o kúpe a podrobný popis závady.
2. Do 2 dní (pracovné dni) bude predávajúci kontaktovať kupujúceho a dohodnú si ďalší postup.
3. Kupujúci pošle reklamovaný tovar alebo vadnú časť na adresu predávajúceho spolu so záručným listom a dokladom o kúpe. Náklady na dopravu reklamácie znáša kupujúci
4. Po prijatí reklamovaného tovaru je kupujúcemu vydaný doklad o prijatí reklamácie (v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Reklamačný záznam je následne vo forme listu alebo e-mailu zaslaný kupujúcemu. Reklamačný záznam obsahuje informáciu o riešení reklamácie a o ďalšom postupe.
5. Spätnú prepravu tovaru v prípade oprávnenej reklamácie zabezpečí predávajúci na vlastné náklady.

Ochrana osobných údajov
Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kupujúci musí oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko alebo obchodné meno spoločnosti vrátane identifikačných údajov (IČO, DIČ, IČDPH), adresu trvalého bydliska alebo sídla spoločnosti vrátane PSČ, adresu pre doručenie zásielok, číslo telefónu a mailovú adresu. Tieto informácie sú potrebné pre identifikáciu kupujúceho. Tieto údaje môžu byť použité len v súvislosti s realizovaním objednávok, platieb, zasielaním informácii a ponúk a všetkými potrebnými úkonmi potrebnými na zrealizovanie obchodu vrátane účtovných operácií a vystavovanía účtovných dokladov. Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri prevádzkovateľa. Údaje môže kupujúci meniť po prihlásení sa do svojho účtu. Údaje o kupujúcom nebudú poskytnuté žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky (banky, dodávateľ, doručovateľské služby). Tieto údaje sú poskytnuté jednorazovo pre vybavenie konkrétnej objednávky. Kupujúci môže požadovať zrušiť registráciu, v tomto prípade je nutné kontaktovať predávajúceho e-mailom s presnou požiadavkou. Registrácia mu bude následne zrušená. Kupujúci si môže zvoliť či chce alebo nechce aby mu boli zasielané novinky sám po prihlásení sa do svojho účtu. Využívaním tohoto internetového zásielkového obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Tento súhlas môže kedykoľvek písomnou formou odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu predávajúcemu.

 

ZjhkNz