Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru (tovar musí byť zaslaný najneskôr v posledný deň trvania lehoty).

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 

predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale a predaj periodickej tlače,

predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil,

poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,

predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar textilného charakteru.

 

Odstúpenie od zmluvy je nutné uplatniť písomnou formou (listom) alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail). Uveďte prosím Vaše meno, dátum kúpy, názov produktu, dôvod odstúpenia od zmluvy a formu kompenzácie. V prípade záujmu sa môžeme dohodnúť na výmene tovaru za iný produkt, alebo získate kredit v eshope, alebo Vám vrátime kúpnu cenu na účet.

 

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých produktov) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

 

Zákazník je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu Mottez Slovakia s.r.o.Miloslavovská 712,Štvrtok na Ostrove 93040.

 

Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou, tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra). Tovar môžete vrátiť aj osobne na adrese Mottez Slovakia s.r.o.Miloslavovská 712,Štvrtok na Ostrove 93040. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám na prevádzku znáša zákazník. Vrátenie peňazí za tovar sa nevykonáva na prevádzke, ale zaslaním kúpnej ceny na účet do 14 dní.

Vracaný tovar nám prosím doručte kompletný, nepoškodený, ak je to možné v originálnom obale a nepoužívaný. Hodnota tovaru môže byť znížená v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré nie je potrebné pre zistenie funkčnosti produktu. Za takéto zníženie hodnoty zodpovedá zákazník.

 

Kúpnu cenu Vám vrátime do 14 dní na účet, pokiaľ sa nedohodneme inak, po doručení tovaru na adresu eshopu alebo do niektorej prevádzky. Pri odstúpení od zmluvy Vám budú vrátené aj náklady dodania tovaru v podobe najlacnejšieho možného doručenia (bežné doručenie poštou alebo kuriérom) len v prípade, ak vraciate tovar z celej zásielky.