Odstúpenie od zmluvy - vzor

Adresa sídla predajcu:

MOTTEZ SLOVAKIA s.r.o.

Miloslavovská 712

93040 Štvrtok na ostrove

 

Adresa predajcu pre doručenie pošty a tovaru:

MOTTEZ SLOVAKIA s.r.o.

Miloslavovská 712

93040 Štvrtok na ostrove

Adresa kupujúceho:

prosím vyplňte Vaše meno a adresu

 

 

Vec: Odstúpenie od zmluvy

Dolupodpísaný meno a priezvisko kupujúceho odstupujem od zmluvy č. uviesť číslo objednávky uzatvorenej s MOTTEZ SLOVAKIA s r.o. v súlade s ust. par. 12 ods.1 zákona č. 108/2000 Z.z o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov v lehote do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru, ktorý bol prevzatý dňa uveďte dátum v uveďte miesto.

 

Dôvod odstúpenia od zmluvy:

neuvádzam, prípadne môžete uviesť a pomôcť nám tak k zlepšeniu našich služieb

 

Peňažné prostriedky Vás žiadam vrátiť na číslo účtu: ______________, bankové spojenie: ________

alebo poštou na dresu: ________________________

 

Za kladné vybavenie mojej žiadosti Vám vopred ďakujem.

 

 

S pozdravom

 

Vaše meno a priezvisko

Dátum: